Informacje podstawowe

Formularze eForm - wniosek i eForm - raport zostały przygotowane przez Komisję Europejską dla Narodowych Agencji wdrażających program "Uczenie się przez całe życie" w celu uproszczenia i poprawy jakości procesu składania wniosku i procesu raportowania.

WNIOSKOWANIE
Formularz wniosku pozwala wypełnić i złożyć w formie elektronicznej wniosek o przyznanie środków finansowych dla następujących akcji "Programu Uczenie się przez całe życie":

 1. Wizyty Przygotowawcze w ramach programów Comenius, Grundtvig, Erasmus i Leonardo da Vinci
 2. Erasmus Mobilność - Szkoły Wyższe
 3. Transfer Innowacji Leonardo da Vinci
 4. Projekty partnerskie w ramach programów:
 5. Projekty Mobilności Leonardo da Vinci
 6. Mobilność Kadry Edukacyjnej w ramach programów:
 7. Asystentura Comeniusa: asystenci oraz szkoły goszczące
oraz w programie Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

RAPORTOWANIE
Formularz raportu pozwala wypełnić i złożyć w formie elektronicznej raport dla następujących akcji programu "Uczenie się przez całe życie":

 1. Mobilność Kadry Edukacyjnej w ramach programów:
 2. Asystentura Comeniusa: asystenci oraz szkoły goszczące
 3. Projekty partnerskie w ramach programów:
 4. Transfer InnowacjiLeonardo da Vinci

oraz w programie Kapitał Ludzki:Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych, Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Raportowanie dla Projekty Mobilności Leonardo da Vinci oraz dwóch akcji programu Kapitał Ludzki: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących sie i szkolących zawodowo, Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych obsługiwane jest przez aplikację Komisji: Mobility Tool plus eForms, więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie mtool.llp.org.pl

eForm pozwala:
 • wypełnić, sprawdzić wniosek / raport oraz zweryfikować czy wszystkie obowiązkowe pola są poprawne
 • złożyć wniosek / raport online
 • wydrukować formularz wniosku / formularz raportu w celu podpisania go i przesłania pocztą (zgodnie z instrukcją składania wniosku / raportu dla poszczególnych Akcji, szczegóły publikowane są na stronach każdego z podprogramów)

eForm inne informacje:
Formularze eForm są plikami w formacie PDF i wypełniane są w programie Adobe Reader (wersja 8.2 lub wyższa na platformach na których Adobe Reader jest dostępny: Windows, MacOS, Linux, HP - UX). eForm - wnioski publikowane są do pobrania pod adresem: eforms.llp.org.pl oraz na stronach Akcji, eForm - raporty udostępniane są indywidualnie beneficjentom przez Narodową Agencję.

Rekomendowane jest używanie najnowszej wersji programu Adobe Reader. Zalecana wersja programu Adobe wymieniona jest w prawym górnym rogu każdej strony eForm.

Program Adobe Reader jest dostępny bezpłatnie na stronie www.adobe.com

Chociaż eForms są przygotowywane i testowane z najwyższą starannością Komisja Europejska nie może zagwarantować 100% poprawności ich funkcjonowania. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Narodową Agencją.

EForms ma własną historię obsługi formularza i obsługę błędów, np.

 • brak komunikacji z serwerem Komisji przy wysyłce sygnalizowany jest błędem o numerze 404, więcej informacji w 'Pytania i odpowiedzi'.
 • niemożność pobrania stawek budżetowych z serwera Komisji sygnalizowana jest komunikatem.
W przypadku problemów z komunikacją on-line należy wysłać dane formularza jako załącznik e-mail.

STAWKI DOFINANSOWANIA
Stawki dofinansowania ustalane są przez Narodowe Agencje zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i zatwierdzane na poziomie krajowym. Maksymalne stawki komisyjne i stawki polskie ustalone na Akcje na pokrycie kosztów: utrzymania (według kraju, typu wyjazdu, czasu trwania, kategorii personelu), wyjazdów, udziału w kursie lub przygotowaniu pedagogiczno / językowo / kulturowym, organizacji warsztatu itp. umieszczone zostały w tabeli:

Edycja Nazwa akcji w programie
"Uczenie się przez całe życie"
Stawki dofinansowania
2012 Projekty partnerskie Stawki - edycja 2012
pozostałe Stawki cd. - edycja 2012
2013 Projekty partnerskie Stawki - edycja 2013
pozostałe Stawki cd. - edycja 2013